Pagina instellen
Taal: Nederlands

Natuurvriendelijk geocaching in het Nationaal Park

Geocaching is een “digitale speurtocht” waarbij zogenaamde “caches” moeten worden gezocht. Dit zijn meestal weerbestendige containers van verschillende groottes, die een logboek in zijn eenvoudigste vorm bevatten, tot en met verschillende ruilmiddelen.

Om het unieke karakter van dit natuurlijke landschap met zijn habitats en de bijbehorende bewoners voor volgende generaties te behouden, is het belangrijk om rekening te houden met een paar bijzonderheden tijdens de schatjacht:

 1. Geocaches en bijbehorende routes in het Nationaal Park zijn alleen toegestaan onder de volgende voorwaarden:
  Op geschikte plaatsen langs de openbare weg (je moet met ten minste één voet altijd op de weg blijven)
  Alleen langs aangewezen en goedgekeurde fiets-, paardrij- en wandelpaden
  Caches moeten principieel niet worden begraven, in bomen, grotten, nesten of andere leefomgevingen worden aangebracht of verborgen.
  Aan of in geschikte locaties van bezoekersfaciliteiten.

 2. Onder deze omstandigheden is er geen limiet aan het aantal caches. Het beheer van het Nationaal Park Administration behoudt zich echter de mogelijkheid voor, dit afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen te veranderen.

 3. Er mag niet ‘s nachts naar caches worden gezocht. Veel dieren hebben slaap nodig of rusten in het donker, anderen willen ongestoord op zoek naar eten gaan. Op dit tijdstip zijn de dieren in het bos bijzonder gevoelig, zodat zaklampen en geluiden een grote verstoring zijn.

 4. Als georganiseerde evenementen in het kader van de voorschriften van het Nationaal Park wordt alleen beoordeeld, als geocaching in een commercieel georganiseerd kader, bijvoorbeeld door een reisorganisator, wordt aangeboden. Dan is de passende wettelijke toestemming resp. vrijstelling nodig.

Wij danken je voor jouw begrip en steun bij het behoud van onze natuur. Je kunt ook contact opnemen met het bestuur van het Nationaal Park als je vragen hebt over geocaching.