Pagina instellen
Taal: Nederlands

Een speciale leefruimte voor dieren, planten en paddenstoelen

Verschillende biotopen bieden toevlucht voor dieren en planten

Het nationaal park Eifel is een speciale leefruimte voor veel dieren, planten en paddenstoelen. Het park wordt gekenmerkt door natuurlijke loofbossen, soortenrijke weiden, steile rotsen, vele kleine beekjes en grote meren!

Onderzoekers hebben meer dan 10.000 verschillende dier- en plantensoorten bewezen en deze in een digitale soortenlijst opgenomen. Meer dan 2000 soorten staan op de Rode Lijst, worden dus beschouwd als bedreigd of zelfs met uitsterven bedreigd. Dat zijn dieren en planten die afhankelijk zijn van de leefomstandigheden in het beschermde gebied!

Op deze pagina's kom je meer te weten over de leefruimte nationaal park.