Pagina instellen
Taal: Nederlands

Onderzoek is een belangrijke taak van het Nationaal Park Eifel

Deskundigen onderzoeken welke dieren en planten worden aangetroffen in het Nationaal Park en hoe het bos, de beken en andere ecosystemen zich ontwikkelen. Ze weten wanneer het beheer moet ingrijpen of een verstoring moet voorkomen. Alleen door deze kennis en het knowhow van de onderzoekers zijn veel dieren en planten in het Nationaal Park veilig. Het doel van de onderzoekers is om de ervaringen uit het Nationaal Park elders op te nemen, zodat de natuur en de mens op lange termijn goed samen kunnen leven, zelfs buiten de grenzen van beschermde gebieden.

  • In het Nationaal Park Eifel wordt in eerste instantie de natuur geïnventariseerd, dat wil zeggen dieren en planten worden vastgelegd en bepaald, wateren en bodems worden in kaart gebracht en weergegevens worden geregistreerd.

  • Op basis hiervan worden veranderingen periodiek waargenomen. In wetenschappelijke taal wordt deze aanpak “monitoring” genoemd.

  • Hierbij zij niet alleen winnaars te verwachten: Als de natuur de natuur mag zijn, ontwikkelt zich braakliggend terrein zoals op het voormalige militaire oefenterrein Vogelsang (Dreiborn-plateau), op lange termijn in bossen. Het ecosysteem braakliggend terrein neemt af en daarmee ook de hier voorkomende soorten. Bossoorten zoals bijvoorbeeld de zwarte ooievaar en wilde kat profiteren op hun beurt ervan.

De te verwachten ontwikkelingen zullen het ook mogelijk maken dat sommige ontheemden diersoorten, zoals de lynx, terug te laten keren naar hun oorspronkelijke habitat.

De monitoring is niet beperkt tot planten en dieren, bodem, water en lucht. De impact van het Nationaal Park op de mens en de regionale economie is ook onderwerp van het zogenaamde socio-economische monitoring.

Ten slotte dient de monitoring ook als een succesvolle controle van de ontwikkelingsmaatregelen die worden uitgevoerd door het bestuur van het Nationaal Park. Speciale vragen worden uitgewerkt in het kader van onderzoeksprojecten en studieprojecten en gecoördineerd door het bestuur van het Nationaal Park.

Als je zelf een speciale natuurobservatie maakt in het Nationaal Park, zijn we verheugd over een vermelding ervan op www.naturgucker.de!